check_hw_sensors

Release v1.40-v1.45 latest

monitors sysctl hw.sensors on OpenBSD

check_hw_sensors-1.40.tar.gz

check_hw_sensors v1.40
5.03 KiB application/x-gzip 2014-09-08 Download

check_hw_sensors-1.42.tar.gz

check_hw_sensors v1.42
5.10 KiB application/x-gzip 2014-09-08 Download

check_hw_sensors-1.45.tar.gz

check_hw_sensors 1.45 - new sensor types: humidity, frequency, angle
5.24 KiB application/x-gzip 2014-09-08 Download