Cisco

Check gateway ISDN - SNMP v1, v2c, v3

Release v2.3 latest

check cisco gateways

check_snmp_cisco_isdn_calls.sh

none
8.33 KiB text/x-shellscript 2014-09-08 Download