check_iostat

Release v1.2 - v1.4.7 latest

check_iostat I/O statistics check script

check_iostat_1.2.sh

check_iostat v1.2
4.43 KiB text/x-shellscript 2014-09-08 Download

check_iostat_1.4.5.sh

check_iostat_1.4.5
6.92 KiB text/x-shellscript 2014-09-08 Download

check_iostat_1.4.6.sh

v1.4.6
7.28 KiB text/x-shellscript 2014-09-08 Download

check_iostat_1.4.7.sh

v1.4.7
7.64 KiB text/x-shellscript 2014-09-08 Download